Home

Location:Home >> Contact >> Shenzhen

 

 

Shenzhen Office

 

Room 3407, Shenzhen Stock Exchange Square,

2012 Shennan Blvd, Futian District,

Shenzhen 518038, China 

Tel: (86-755) 2398-2200

Fax: (86-755) 2398-2211

Email: jingtiansz@jingtian.com